שימוש בסידור העבודה ככלי ניהולי

מלם שכר השתתפה בכנס גזברים של הרשויות המקומיות הנערך במלון "מלכת שבא" באילת, בכנס השתתפו מאות גזברים וביניהם לקוחותיה של מלם שכר.

ניהול מתקדם של החיסכון הפנסיוני

מלם שכר השתתפה בכנס גזברים של הרשויות המקומיות הנערך במלון "מלכת שבא" באילת, בכנס השתתפו מאות גזברים וביניהם לקוחותיה של מלם שכר.

מערכת 101 דיגיטלית החדשה

מלם שכר השתתפה בכנס גזברים של הרשויות המקומיות הנערך במלון "מלכת שבא" באילת, בכנס השתתפו מאות גזברים וביניהם לקוחותיה של מלם שכר.