בנקאות ופיננסים

בנקאות היא אחד הענפים השמרניים ביותר, שנמצא בשנים האחרונות במגמה של שינוי ושל כניסת גופים עסקיים חדשים.  המציאות המשתנה מעודדת את המערכת הפיננסית להתאים את עצמה לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים. עובדי המערכת הפיננסית יידרשו לידע טכנולוגי לצד הידע הבנקאי המקצועי
כניסת דור ה-Y וה-Z יצרו מצב בו נמצאים בבנקים היום ארבעה דורות יחד. דור ה-Y משפיע רבות על האסטרטגיה של הבנקים השונים. עבורם יצרו מסלולי קריירה, קיצרו את משך התפקידים ושיפרו את תהליכי המיון והתרבות הארגונית

אישה מחייכת

מלם שכר מעמידה לרשות המערכת בנקאית והמוסדות הפיננסיים פתרונות לניהול ההון האנושי אשר נותנים מענה לניהול ההון האנושי בשלב הגיוס, קליטת העובד ובמהלך כל מחזור חייו של העובד עד לרגע פרישתו באופן דיגיטלי באמצעות אפליקציה לנייד או למחשב. כל הנתונים הרלוונטיים כולל ההיבטים האישיים, המקצועיים והארגוניים של השכלה, ותק, תפקידים, תקנים, ניהול רווחה וניהול הדרכה מנוהלים במערכת אחת.

שטרות

השירותים שלנו בנקאות ופיננסים

HRM מערכת קליטה דיגיטלית
מערכת שכר
ניהול נוכחות לעובדים בסניפים שונים
מערכת להערכת עובדים
ניהול התשלומים לקרנות הפנסיה