שלטון מקומי

השלטון המקומי מורכב מריבוי אוכלוסיות עובדים שונות עם הסכמי שכר ותנאי העסקה מגוונים כמו עובדים במשמרות, עובדים בכוננות, עובדי עירייה מבוזרים במספר אתרים כמו פקחים, מצילים, תברואנים, עובדי הוראה עם תכניות אופק חדש ועוז לתמורה, גמלאים, עו"סים, וטרינרים ועוד.
השכר של עובדי העירייה מורכב מדירוגים שונים או חוזים אישיים הנשענים על הסכמי שכר שונים, ותק, הכשרות ופרמטרים נוספים.

אישה מחייכת

הפתרונות שלנו

בשלטון המקומי נותנים מענה לניהול ההון האנושי בשלב הגיוס, קליטת העובד ובמהלך כל מחזור חייו של העובד עד לרגע פרישתו באופן דיגיטלי באמצעות אפליקציה לנייד או למחשב. כל הנתונים הרלוונטיים כולל ההיבטים האישיים, המקצועיים והארגוניים של השכלה, ותק, תפקידים, תקנים, ניהול רווחה וניהול הדרכה מנוהלים במערכת אחת. הפתרון לגיוס העובדים כולל גם אפשרות לניהול מועמדים וועדות במכרזים למשרות בשלטון המקומי.

איזה במשרד

השירותים שלנו לשלטון המקומי

HRM מערכת קליטה דיגיטלית
שיבוץ עובדי הוראה
מערכת שכר התומכת בריבוי משרות ובמגוון הסכמים מורכבים
מערכת סליקה פנסיונית
ניהול מתח דרגות
TRM – דיווח סלולרי
סימולטור פרישה
מערכת גיוס On Boarding
אנחנו העובדים

השירותים שלנו לשלטון המקומי

HRM מערכת קליטה דיגיטלית
שיבוץ עובדי הוראה
מערכת שכר התומכת בריבוי משרות ובמגוון הסכמים מורכבים
מערכת HRM
ניהול מתח דרגות
TRM – דיווח סלולרי
סימולטור פרישה
מערכת גיוס On Boarding