מלונאות

ענף המלונאות נחשב כענף תנודתי יחסית המושפע במהירות מתמורות כלכליות. הענף מתמודד עם ניהול אנשי צוות לאורך כל שעות היממה ועל פני כל השנה בשילוב של העסקת עובדים מגוונים כגון: עובדי קבלן, עובדים זרים, נוער וחיילים משוחררים בעבודה מועדפת. אלה ועוד מציבים אתגרים רבים ומורכבים בניהול המשאב האנושי .
מלם שכר, לאורך השנים, מלווה יד ביד את בתי המלון המובילים בישראל על מנת להתאים להם את הפתרון הנוח והיעיל ביותר לניהול ההון האנושי על כל היבטיו במגוון רחב של שירותים ייחודיים.

מערכת השכר Malam Payroll

המערכת מיישמת את ההסכם הקיבוצי המיוחד בענף המלונאות באופן מלא ומדויק ומבצעת חישוב ותשלום שכר בהתאם.

קו מפריד

סימולטור השכר

מאפשר באופן דומה למעסיק להיערך למגוון תרחישים עתידיים באמצעות הדמיית שינויים למרכיבי השכר, הן ברמת העובד היחיד והן ברמת המחלקה/קבוצה. הסימולטור פועל בדיוק ובסנכרון מושלם עם ההגדרות הקבועות בחוק הישראלי.

קו מפריד

שירות בקרת שכר

הינו שירות מבוקש נוסף שמלם מספקת. רואי החשבון במלם עובדים יחד עם הלקוח לביצוע בדיקות בקרה מדגמיות מדי תקופה, כדי לוודא שלא מתקיימות חריגות בתנאי התעסוקה, מרכיבי השכר ועוד. שירות זה מתאים במיוחד לארגונים המעסיקים אוכלוסיית עובדים הטרוגנית במיוחד כגון עובדי קבלן ,עובדים זמניים, עובדים מדתות שונות וכדומה.

קו מפריד

שעוני נוכחות

שעון הנוכחות אונליין הינו כלי יעיל, פשוט ומיידי לדיווחי הנוכחות של עובדי הארגון. שעון הנוכחות המקוון פועל בסנכרון מלא עם כל המערכות סנכרון למערכת שיבוץ העובדים חיבור שעון הנוכחות המקוון למערכת השיבוץ לקבלת התראות על משמרת לא תקינה לפי תקן

קו מפריד

TRM

אפליקציית TRM זמינה לעובדים ולמנהלים ומשמשת גם כפורטל לביצוע מגוון פעולות בנוכחות.

קו מפריד

במלם שכר המערכות מותאמות ומעודכנות עפ"י ההסכם הקיבוצי של ענף המלונאות

שיבוץ העובדים הינו פתרון מבוקש בענף המלונאות. השיבוץ מהווה אתגר בתכנון לאור ריבוי המשמרות של מגוון העובדים ומגוון התפקידים. הפתרון אידיאלי לניהול והיערכות בהתאם לפעילות צפויה של המלון שמושפעת מעונתיות ומאירועים משתנים שגורמים לשינויים במצבת העובדים בהתאם לתקופה ולהתמודדות עם ריבוי תחלופה. השיבוץ באמצעות המערכת נעשה בהתאם לתקנים מוגדרים ובכפוף לחוקי העסקה.

בית מלון

ניהול עובדי קבלן ותגבור כוח אדם

במלונות ובבתי הארחה רבים מעסיקים עובדי קבלן ועובדי כוח-אדם.
מערכת הנוכחות ומערכת סידור העבודה מאפשרות שיבוץ וניהול של עובדים אלה, ללא הפקת תלוש שכר.

בחור חייכן