בריאות

ניהול ההון האנושי במגזר הרפואי מציב אתגרים מורכבים בפני מחלקות השכר ומשאבי האנוש במוסדות ובארגונים רפואיים. מערכת הבריאות הציבורית כשלעצמה, מתמודדת עם ניהול מספר עובדים עצום על פני כ- 30 מרכזים רפואיים שונים הפזורים בכל רחבי הארץ. לאלה, הסכמים מורכבים שונים של רופאים.ות ואחים.ות, תנאי שכר שונים בין העובדים במקצועות השונים ובמחלקות המגוונות. ויחד עם זה המערכת מתמודדת עם שמירה על עבודה רציפה יום ולילה, שבתות וחגים באמצעות סידור ושיבוץ משמרות.

בתמונה של גבר בתוך מסגרת חתוכה

למלם שכר הפתרון השלם למערכת הבריאות בישראל

עבודה 24/7

גופים רפואיים מאופיינים בהפעלת צוותי עובדים רב מקצועיים בכל שעות היממה ובכל שעות השבוע. איסוף נתוני השעות באופן רציף, הינו הכרחי לצורך ניהול נכון של תשומות העבודה המשולבות בארגון. התמודדות עם עבודה ממרכזים רפואיים שונים, קליניקות, ביקורי בית, השתלמויות ונסיעות לחו"ל.

קו מפריד

הסכמי שכר קיבוציים

תמיכה מלאה בצווי הרחבה, הסכמים אישיים ונוהלי תגמול פרטניים אשר מוכתבים ע"י משרד הבריאות מיד עם פרסומם, ברמה דירוגית, מגזרית או ארצית. יכולץ ניהול ועדכון של התקנים השונים במוסדות: סטודנטים ועוזרי מחקר, רופאים, עובדים סיעודיים, עובדים סוציאליים, נהגים, עובדי תחזוקה ולוגיסטיקה, משפטנים, יועצים חיצוניים, אחיות וכל דירוג מקצועי או פרטני המוכתב על ידי הנהלת הארגון.

קו מפריד

מלם שכר מובילה את ניהול המשאב האנושי במגזר הבריאות, עם עשרות אלפי תלושי שכר בחודש

מערכת השכר
דיווח אינטרנטי
דיווח נוכחות
שרותי סליקה