שלטון מקומי

בשלטון המקומי יש ריבוי אוכלוסיות עובדים שונות עם הסכמי שכר ותנאי העסקה מגוונים, כמו עובדים במשמרות, עובדים בכוננות, עובדי עירייה מבוזרים במספר אתרים כמו פקחים, מצילים, תברואנים, עובדי הוראה עם תכניות אופק חדש ועוז לתמורה, גמלאים, עו"סים, וטרינרים ועוד.
השכר של עובדי העירייה מורכב מדירוגים שונים או חוזים אישיים הנשענים על הסכמי שכר שונים, ותק, הכשרות ופרמטרים נוספים.

אישה מחייכת

הפתרונות שלנו

הפתרונות של מלם שכר לשלטון המקומי נותנים מענה לניהול ההון האנושי באופן דיגיטלי, באמצעות אפליקציה לנייד או למחשב, משלב הגיוס, קליטת העובד ולאורך כל מחזור חייו של העובד עד לפרישתו.
כל הנתונים הרלוונטיים כולל ההיבטים האישיים, המקצועיים והארגוניים של השכלה, ותק, תפקידים, תקנים, ניהול רווחה וניהול הדרכה מנוהלים במערכת אחת. הפתרון שלנו לגיוס העובדים מאפשר גם ניהול מועמדים במכרזים למשרות בשלטון המקומי.

איזה במשרד

השירותים שלנו לשלטון המקומי

מערכת קליטה דיגיטלית Onboarding
שיבוץ עובדי הוראה
מערכת שכר התומכת בריבוי משרות ובמגוון הסכמים מורכבים
מערכת סליקה פנסיונית
ניהול מתח דרגות
TRM – דיווח סלולרי
סימולטור פרישה
מערכת גיוס עובדים
אנחנו העובדים

השירותים שלנו לשלטון המקומי

HRM מערכת קליטה דיגיטלית
שיבוץ עובדי הוראה
מערכת שכר התומכת בריבוי משרות ובמגוון הסכמים מורכבים
מערכת HRM
ניהול מתח דרגות
TRM – דיווח סלולרי
סימולטור פרישה
מערכת גיוס On Boarding