שלום אני מאמר לדוגמה

שלום אני מאמר לדוגמה

ביום 4.1.2022 הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה ולשכת המסחר תל אביב והמרכז – חטיבת הקייטרינג לעסקים ולמוסדות – חתמו על הסכם קיבוצי כללי בענף ההסעדה לתקופה של ארבע שנים, החל ממתן צו הרחבה על ידי משרד הכלכלה, ולהלן עיקריו:

  • ההסכם יחול על כל עובדי חברות ההסעדה שעובדים אצל מזמיני שירות, במטבחים מרכזיים במשרה מלאה וחלקית, לרבות מנהלי אתרים, מנהלי משמרת, שף ראשי, עוזרי טבח, מגישים, שוטפי כלים, עובדי אדמיניסטרציה באתרים ובמטבחים מרכזיים.
  • ההסכם יחול על מעסיקים שעיסוקם במתן שירות בתחום ההסעדה, באמצעות עובדיהם, אצל ו/או עבור לקוחותיהם (חברות, עסקים, מוסדות וגופים – פרטיים או ציבוריים – שיש להם הסעדה פנימית באמצעות התקשרות קבועה).
  • ההסכם כולל חמש פעימות, שמועדן ייקבע בהתאם למועד פרסום צו ההרחבה. מהפעימה הראשונה יעמוד שכר המינימום בענף על 10% מעל שכר המינימום במשק. מהפעימה השנייה יעמוד שכר המינימום בענף על 13% מעל שכר המינימום במשק, ומהפעימה השלישית ואילך ישתכרו עובדי הענף 16% מעל שכר המינימום במשק.
  • החל מהפעימה הרביעית להסכם יהיו זכאים העובדים בענף לקרן השתלמות, כאשר הפקדות המעסיק יהיו בגובה של 2.5% ומהפעימה החמישית 5%. חלק העובדים בקרן ההשתלמות יעמוד על 2.5%.
  • החל מהפעימה הראשונה להסכם יהיו זכאים העובדים בענף לשי לחג, בראש השנה ובפסח. גובה השי יגיע עד 230 ₪ בפעימה השלישית לעובד בוותק של שלושה חודשים לפחות ומעל 50% משרה. עובדים עם פחות משלושה חודשי ותק יקבלו מחצית משווי התו. שווי השי יתעדכן לפי עליית מדד המחירים לצרכן.
  • עוד נקבע בהסכם כי העובדים יקבלו בכל שנה מענק התמדה עבור השנה החולפת, שיחושב לפי מכפלת שעות העבודה הרגילות של העובד בסכום לשעה, לפי הפעימות. חברי ארגון המעסיקים יוכלו להמיר את מענק ההתמדה לתקציב מצוינות עבור עובדים מצטיינים, קורסים והכשרות מקצועיות, תמריצים ופעילויות רווחה.
  • המעסיק יספק על חשבונו לעובדים ביגוד וציוד באתרים הנדרשים לכך.
  • ההסתדרות תפעל לקידום פעילות רווחה והטבות לעובדים בהסכם, בהתאם למאפייני הענף.

יודגש כי טרם פורסם צו הרחבה להסכם האמור.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

Tags :

שתף :

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי

דיני עבודה

שכר והסכמים קיבוציים

שכר והסכמים קיבוציים

תפריט נגישות