חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(תיקון),התשפ"ב-2021

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(תיקון),התשפ"ב-2021

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2017, ביום 14.12.2017 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (להלן: החוק) ולהלן עיקריו:

תחולת החוק

הוראות החוק יחולו על:

  • מעסיק – המעסיק יותר מ-25 עובדים;
  • עובד – מי שמועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות, בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה.

גיל פרישה לעובד שילדו נפטר

מעסיק לא יחייב עובד, שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישת חובה, לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.

אי-תחולת החוק

הוראות החוק לא יחולו על העובדים הבאים:

  • טייסים שהגיעו לגיל מרבי לביצוע תפקיד טייס שנקבע לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, אשר נמוך מגיל פרישת חובה;
  • כבאים כמשמעותם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012;
  • שוטרים;
  • סוהרים;
  • עובדים בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

תחילה ותוקף

תחילתו של החוק ביום 1.1.2018 והוא יעמוד בתוקפו ארבע שנים מיום תחילתו. הווה אומר ביום 31.12.2021 פג תוקפו של החוק.

הארכת תוקפו של החוק

ביום 22.12.2021 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ב-2021, לפיו תוקפו של החוק הוארך בשנה נוספת, קרי עד ליום 31.12.2022. תוקפו של החוק הוארך על מנת לאפשר למשרד לשוויון חברתי להשלים מחקר לבחינת יישומו והשפעתו של החוק על סוגיות הנובעות מהעסקת הורים שילדם נפטר, כדי לגבש המלצות לעניין המשך תוקפו של החוק.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

Tags :

שתף :

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי

דיני עבודה

שכר והסכמים קיבוציים

שכר והסכמים קיבוציים

תפריט נגישות