עדכוני שכר בשלטון המקומי

Frame 88
נערה מדברת לבחורה
חישובים
בריכה
Frame 89