נוכחות- דיווח שעות עבודה

ניהול נוכחות עובדים נכון מאפשר לך, המעסיק, לקבל תמונה על אופי העבודה בחברה אשר משפיע על שכר העובדים, עלויות ויכולת ההתייעלות בחברה, לצד החובה להעסיק עפ"י דיני העבודה במדינת ישראל.

גבר עומד בחוות שרתים