חוק התכנית לסיוע כלכלי(תיקון מס' 7), התשפ"ב – 2022

חוק התכנית לסיוע כלכלי(תיקון מס' 7), התשפ"ב – 2022

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר 2020, ביום 19.11.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 (להלן: החוק), המסדיר את אופן התשלום לעובד הנעדר מעבודתו משום שחלה עליו חובת בידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות), התש"ף-2020. כמו כן, מסדיר החוק מנגנון פיצוי לחלק מהמעסיקים בעד התשלום ששולם לעובדים בתקופה ששהו בבידוד, לפיו מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד, המוסד לביטוח לאומי ישפה אותו לפי סכום העלות בה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד לפי חוק זה, בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק, כאשר בעד יום עבודה ראשון בתקופת הבידוד – שיעור הפיצוי הינו 0%, גם במקרים של תשלום מלא ע"י המעסיק לפי הסדר מיטיב מכוח הסכם קיבוצי או חוזה אישי או חוק ספציפי.

ביום 1.2.2022 פורסם ברשומות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022, ובהמשך ביום 10.2.2022 פורסם ברשומות צו התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(מס' 3), התשפ"ב-2022, לפיהם עובד אשר שהה בבידוד בתקופה מ-21.12.2021 ועד 14.02.2022, יהא זכאי לתשלום עבור דמי בידוד החל מהיום הראשון לבידוד והמעסיק, ששילם לעובדו דמי בידוד, יקבל פיצוי בשיעור של 100%.

יצוין כי אין שינוי בשיעור הפיצוי לגבי יתר ימי הבידוד והם נשארו על כנם, קרי:

  • מי שמעסיק 20 עובדים או פחות – יקבל 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
  • מי שמעסיק יותר מ-20 עובדים – יקבל 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

Tags :

שתף :

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי

דיני עבודה

שכר והסכמים קיבוציים

שכר והסכמים קיבוציים

תפריט נגישות