רישום במערכת ההזדהות להגשת דוחות שנתיים בניכויים 126/856

רישום במערכת ההזדהות להגשת דוחות שנתיים בניכויים 126/856

בחודש מרץ 2020 במבזק מיוחד של מלם שכר פורסם בהרחבה על אודות שינוי בשיטת אישור השידור של טופס 126/856 לרשות המסים.

ביום 12.1.2022 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא רישום במערכת ההזדהות לצורך הגשת דוחות שנתיים בניכויים 126/856 כדלקמן:

במסגרת פעולותיה של רשות המסים לייעול ושיפור אבטחת המידע בכל הנוגע לשידור דוחות הניכויים השנתיים ולהנגשת המידע המוצג במערכת, נערך שינוי בתהליך שידור הדוחות השנתיים בניכויים ואישורם, כדלקמן:

  • שידור דוחות שנתיים בניכויים 126/856, יבוצע רק על ידי מי שנרשם ואומת "במערכת ההזדהות של רשות המסים" לרבות, שימוש בכרטיס חכם שהופק על ידי "גורם מאשר".
  • לאחר הזדהות המשדר, באמצעות רישום ואימות או באמצעות כרטיס חכם, יהא ניתן לשדר את דוח הניכויים השנתי ולהעלות את הקבצים. לכן, כל ההודעות הנוגעות לטיפול בדוחות בניכויים השנתיים, יישלחו לכתובת הדוא"ל שתוזן במעמד רישום פרטי המשדר במערכת ההזדהות.
  • גופים המשדרים דוחות שנתיים בניכויים באמצעות כספות בלבד ולא באמצעות מערכת לשידור דוחות, נדרשים אף הם, לבצע רישום ראשוני במערכת ההזדהות. רישום זה הכרחי לצורך עדכון פרטי ההתקשרות (דוא"ל) על מנת לקבל הודעות בנוגע לדוחות שהוגשו בניכויים.
  • למען הסר ספק יודגש, כי לאחר קבלת ההודעה בדוא"ל כי הקובץ ששודר נקלט בהצלחה, יש לאשר את ההגשה ביישום "אישור הגשת דוחות בניכויים 126/856".
מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

Tags :

שתף :

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי

דיני עבודה

שכר והסכמים קיבוציים

שכר והסכמים קיבוציים

תפריט נגישות